Recruitment

CÔNG NHÂN

Tuyển nhanh 10 công nhân sức khỏe tốt.

KẾ TOÁN

Cần tuyển nhân viên kế toán lương hấp dẫn.

KỸ SƯ THIẾT KẾ KẾT CẤU THÉP

Công ty USF thành lập với 100% vốn Nhật Bản. Kết hợp bí quyết, công nghệ, kinh nghiệm từ Nhật Bản, USF chuyên chế tạo và gia công các sản phẩm kết cấu thép dùng trong xây dựng đạt tiêu chuẩn quốc tế. Để mở rông quy mô công ty, chúng tôi cần tuyển thên nhân sự như sau:

Liên hệ